Uusia lukijoita suosittelemme aloittamaan tästä.

sunnuntai 1. huhtikuuta 2012

Sovittelu


Kävimme sovittelemassa asiaamme Espoon käräjäoikeudessa perjantaina 16.3.2012.
Emme julkaise sovittelun yksityiskohtia blogissamme, koska sovittelun sisällön tulee jäädä vain osapuolten väliseksi.

Ilmapiiri sovittelussa oli positiivinen. Kaikista yksityiskohdista ei vielä kuitenkaan voitu päättää, joten sovittelu jatkuu.

Seuraava sovittelu on sovittu kesäkuun lopulle.

tiistai 13. maaliskuuta 2012

Sovittelu tällä viikolla

Kuten aiemminkin todettua, blogin päivittäminen on hankalaa siinä vaiheessa, kun asia on jo oikeuslaitoksen hoidossa. Sen verran voimme kertoa, että asian käsittely alkaa tällä viikolla Espoon käräjäoikeudessa sovittelumenettelynä. Mikäli sovitteluyritys epäonnistuu, asia siirtyy tuonnemmaksi ja käsitellään normaalina oikeuskäsittelynä.

Kannehan lähti oikeuteen jo viime heinäkuussa. Vastapuolet antoivat vastineensa loppusyksystä. Arwo-Kivitalot Oy:n vastine sisälsi niin paljon virheellisiä väittämiä, että pyysimme käräjäoikeudelta marraskuussa lupaa antaa vielä siihen lausuma. Lupa saatiin.

Zekatan vastine sisälsi vain vaatimuksen kanteen hylkäämisestä sillä perusteella, että kanne olisi nostettu väärässä foorumissa. Väite perustui Zekatan sopimusehtoon, jonka mukaan erimielisyydet ratkaistaan välimiesoikeudessa.  Zekatan sopimusehto on juridisesti pätemätön. Välimiesmenettelyehto ei sido kuluttajaa. Kuluttajalla on aina oikeus saada asiansa käsiteltyä normaalissa oikeusprosessissa.

Alkuperäisen kanteen, vastapuolten vastineet ja toisen lausumamme laitamme luettavaksenne käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen.

Oikeuteen lähdemme rauhallisin mielin. Kaikki asiakirjat ja todisteet on tallessa ja järjestyksessä.