Uusia lukijoita suosittelemme aloittamaan tästä.

perjantai 8. huhtikuuta 2011

Kolikon toinen puoli


Arwo-Kivitalot on muissa foorumeissa ilmaissut halunsa julkaista meille toimittamansa vastineen.

Vastine on 18 sivua pitkä vuodatus täynnä väitteitä, joista mikään ei liity asian ytimeen, eli siihen, miksi tontillemme jäi urakoitsijan jäljiltä toimenpidekieltoon määrätty purkukuntoinen talo.

Meiltä on kysytty avoimuuden nimissä, miksi emme julkaise Arwo-Kivitalojen vastinetta kokonaisuudessaan. Suurin syy on se, että  vastineessa pyöriteltävät asiat ovat epäolennaisia ja lisäksi valheellisia. Valheiden vuoksi vastineen julkaisu edellyttää meiltä kommentointia. Ilman kommentointia ulkopuolisen on mahdotonta tietää, mikä on faktaa, mikä fiktiota.


On mahdollista, että julkaisemme vastineen myöhemmin. Läpikäynti- ja kommentointityö on joka tapauksessa tehtävä oikeudenkäyntiä varten. Tällä hetkellä valmiina on viisi ensimmäistä sivua. Harkitsemme myös vastineen julkaisua osissa sitä mukaa, kun saamme valmista. Julkaisemme nyt vastineesta kommentoituna vain niitä osia, mitä Arwo-Kivitalot on esittänyt muualla verkossa, kuten esim. väitteitä siitä, että olisimme saaneet virheistä rahallista korvausta.

Ote Arwo-kivitalojen 22.11.2010 päivätystä vastineesta:

Arwo-kivitalo Oy:n pieni liiketoiminta on minun antaman lainan varassa, joten joudun kaikessa kustannuksissa olemaan erittäin tarkka ja tähän asiaan liittyvissä kustannuksissa kääntymään urakoitsijan puoleen. Olemme ( Arwo-kivitalot ja Rakennustyö Hellman ) kuitenkin olleet alusta asti halukkaita hoitamaan maanpaineseiniin kohdistuvan tarpeellisen ja yhdessä sovitun tutkimuksen ja korjaamaan maanpaineseiniin kohdistuvat virheet. Mutta emme tavarantarkastus -, vuokra - eikä ensimmäisen kerroksen keskeneräiseen harkkorakennelmaan kohdistuvia vaateita, koska Ahot sai jo loppu-urakasta sovittaessa hyvän korvauksen siihenastisista virheistä.

Tässä on yksi ongelman ydin: Arwo-Kivitalot ei ole suostunut millään ymmärtämään sitä, että tutkimukset tulee tehdä sen mukaan, mitä rakennusvalvonta määrää. Ei sen mukaan, mitä mieltä Arwo-Kivitalot tutkimustavasta on. Myös väite hyvästä korvauksesta on mielestämme naurettava.


Arwo-Kivitalot sooloili rakennusvalvonnan määräämien tutkimusten kanssa loputtomiin. Jopa siinä määrin, että rakennusvalvonta lähestyi meitä ja kysyi olemmeko rakentajina tietoisia siitä, mitä Arwo-Kivitalot on tekemässä. Arwo-Kivitalojen näkemys tutkimuksen tekotavasta ei ollut rakennusvalvonnan määräysten mukainen.


Luottamus Arwo-Kivitaloihin mureni lopullisesti, kun Arwo-Kivitalojen palkkaaman röntgenkuvaajan kuvista paljastui ongelmia betonivaluissa. Röntgenkuvaaja lähetti kyseiset röntgenkuvat meille ja kertoi, että häntä on "ohjeistettu" olemaan ottamatta huomioon epäonnistuneita betonointeja. Tästä huolestuneena pyysin rakennesuunnittelijaa ottamaan nämä ongelmat korjaussuunnitelmassa huomioon. Koska vastausta en häneltä saanut, niin lähetin tästä tiedotuksen rakennusvalvontaan 16.11.2010. Päivä oli sama, jolle Arwo-Kivitalot oli varannut ajan korjaussuunnitelman esittelyyn. Ajanvarauksesta Arwo-Kivitalot ei informoinut meitä rakentajia lainkaan. Tiedon ja kutsun korjaussuunnitelman esittelytilaisuuteen saimme rakennusvalvonnasta.
Hyvä esimerkki siitä, miten röntgenillä voidaan saada selvyys betonoinnin onnistumisesta
Valkoinen osa kuvassa on betonia. Mitä valkoisempaa, sitä parempaa.


Hiekkaa seinässä. Röntgenlaitteiston kuva-alan koko on 22 x 22 cm.Esittelytilaisuudessa rakennusvalvonta soitti röntgenkuvaajalle, joka kaiutinpuhelimen välityksellä kertoi kaikkien siellä olleiden kuullen, että häntä oli "ohjeistettu" olemaan hiljaa epäonnistuneista betonivaluista ja että betonointi ongelmakohdissa vastaa rakenteelliselta lujuudeltaan lähinnä "hiekkaa seinässä". Paikalla olivat rakennusvalvonnan esimies, kaupungin rakenneinsinööri, Arwo-Kivitalojen rakennesuunnittelija, uusi vastaava mestarimme ja rakentajaperheen isäntä. Arwo-Kivitalojen rakennesuunnittelija oli siis päättänyt pitää omana tietonaan kellarikerroksen epäonnistuneet valut ja samalla yrittänyt jättää lopullisen vastuun siitä ja sen seurauksista rakentajan harteille. Rakennusvalvonta määräsi uuden ulkopuolisen tutkimuksen tehtäväksi.

Seuraavaksi Arwo-Kivitalojen väitteisiin meille annetusta rahallisesta korvauksesta. Sopimusta purettaessa olimme maksaneet urakkaa koskevista neljästä maksupostista kaksi ensimmäistä. Kolmas maksuposti olisi erääntynyt, kun 1. kerroksen (yläkerran) seinät on valettu. Sopimuksen purkuhetkellä yläkerran harkkoja oli ladottu järjettömään neljän metrin korkeuteen ja mitään valuja ei ollut tehty. ”Hyvityksenä” saimme siis tämän harkkojen ladontatyön tarvitsematta maksaa mitään maksuposteista 3 ja 4.

Lainaus sopimustekstistä:

Maksuposti jaettu neljään 4 475 euron erään seuraavasti:

1. erä kun anturat valettu - maksoimme koko summan, vaikka 45% anturoista jäi tekemättä
2. erä kun kellarin seinät on valettu
3. erä kun 1 kerroksen seinät on valettu
4. erä kun työ vastaanotettu.

”Hyvityksenä” saatu kelvoton ladontatyö lensi myrskyn myötä kaivantoon. Ne osat, jotka jäivät pystyyn, puretaan raudoitusvirheiden takia ja mahdollisesti koko talo. Arwo-Kivitalot on tapahtumista erittäin tietoinen, mutta on silti sitä mieltä, että olemme saaneet virheistä isot korvaukset.

Lisäksi menetimme lähes 2000 €, koska anturoiden maksuposti tuli maksettua, vaikka työ oli vielä kesken ja sellaiseksi jäi. Harkkojen osalta olemme tappiolla lähes 
10 000 €, koska suurin osa yläkerran harkoista joudutaan ostamaan uudelleen. Lisäksi purettavat harkot joudutaan viemään kaatopaikalle,  koska niitä ei voi käyttää uudelleen. Tavarantarkastukseen ja uuden ulkopuolisen tutkimuksen teettämiseen on kulunut lähes 8000 €. Meidän on vaikea hahmottaa tästä Arwo-Kivitalojen mainitsema "hyvä korvaus", sillä rahallista korvausta Arwo-Kivitalojen aiheuttamista tuhoista emme ole saaneet senttiäkään.

Puuduttaa, että joudumme käyttämään aikaa Arwo-Kivitalojen perättömien väitteiden vääriksi todistelemiseen. Koska Arwo-Kivitaloilla ei ollut minkäänlaista omaa valvontaa, kaikki heidän saamansa ja esittämänsä tieto on peräisin joko urakoitsijalta tai vastaavalta mestarilta.

Onneksi Arwo-Kivitalojen väitteisiin vastaaminen on suhteellisen helppoa, koska asioimme enimmäkseen sähköpostilla ja surkea työ puhuu myös puolestaan.


Sillä aikaa, kun me keskitymme Arwo-Kivitalojen vastineeseen, niin annamme Arwo-Kivitaloille myös mahdollisuuden kommentteihin tälle palstalle. Arwo-Kivitalot syyttää meitä urakan epäonnistumisesta. Nyt kysymmekin Arwo-Kivitaloilta, että mitä me urakan tilaajana olisimme voineet tehdä toisin, että:

- seinät eivät olisi täynnä kylmäsiltoja
- seinissä olisi rakennekuvien mukaiset ja urakkahinnassa maksetut teräkset
- seiniä olisi tuettu valun aikana ja niitä ei tarvitsisi oikaista jälkeenpäin
- valu ei olisi pullahtanut kolmea kertaa
- betonia olisi seinärakenteessa kaikkialla ja tasaisesti (KHH:n oven kohdalla kymmenien litrojen aukko sekä röntgenkuvien paljastamat epäonnistumiset)
- rakennepiirustuksia olisi ylipäätänsä osattu lukea oikein (autokatoksen ja KHH:n ulko-oven katoksen tuenta on väärin tehty, olohuoneen/keittiön ikkuna-aukot ovat liian pienet)
- yläkerran harkkoseinässä olisi ollut liimaa joka saumassa
- yläkerran harkkoseinää ei olisi ladottu lähes 4 metrin korkuiseksi ja kadottu paikalta (kellarin valu pullahteli jo kahden metrin valuissa)
- kotimme ei olisi ollut toimenpidekiellossa viime kesästä saakka ja ettei "hyvityksenä saatu" seinä makaisi kaivannon pohjallatorstai 7. huhtikuuta 2011

"Ei tässä ittelle tehä!"

Yksi kommenteista herätti. Sellaisenaan sitä ei ikävä kyllä uskalla julkaista, mutta hieman moderoituna kylläkin.

"Lähelle tehtiin paritaloja. Itse peruin valun kun lämpötila oli -9c, silti paritalojen alemman kerroksen valuja tehtiin kyseisenä aamuna. Iltapäivällä kävin mielenkiinnosta kysymään millä he suojaavat kuivuvan betonin jäätymiseltä oli vastaus vähintäänkin jäätävä. "Ei tässä ittelle tehä".

Mitä luulette? Jos urakoitsija tai vastaava mestarimme olisivat olleet omalla tai lähisukulaisen työmaalla? Olisiko jälki ollut samanlaista, kuin meidän tontilla?

keskiviikko 6. huhtikuuta 2011

Arwo-Kivitalot vaatii blogin tekstien poistamista

Arwo-Kivitalot lähestyi meitä lakimiehensä välityksellä vaatien blogin tekstien välitöntä poistamista.

Vaihtoehdoksi tarjottiin, että muuttaisimme "tekstiä sellaiseksi, josta neutraalisti ilmenee koko tilanne, eri osapuolten roolit ja Arwo-Kivitalojen näkemys asiasta." Meidän motiiviksi ilmoitettiin hänen päämiehensä ja Arwo-Kivitalojen liiketoiminnan saattaminen halveksunnan alaiseksi.

Arwo-Kivitalot on saanut lukuisia yhteydenottoja, jossa blogin lukeneet ovat lähestyneet firmaa negatiiviseen sävyyn.

Lopuksi meitä pyydetään harkitsemaan korvausten toivossa sitä, että "mistä pieni yhtiö, jolla ei kohta ole tulovirtaa pystyisi mitään korvauksia tai oikeudenkäyntikuluja maksamaan."

Ikävää ehkä, mutta emme sattuneesta syystä pysty tuntemaan kovin syvää sympatiaa yhtiötä kohtaan, joka on kumppaneineen vienyt meiltä lukemattomat yöunet, aiheuttanut ääretöntä stressiä ja siten myös vaikuttanut meidän perheemme hyvinvointiin. Blogista on nyt otettu henkilönimet pois, mutta meidän tontillamme on edelleen tonttikyltissä (jota ei voi poistaa) kaikkien nähtävänä meidän nimemme. Huolen lisäksi on siis kärsitty ja kärsitään edelleen, julkista häpeää.

Pyydämme kuitenkin lukijoita pidättäytymään suorista purkauksista Arwo-Kivitaloja ja muitakin asianosaisia kohtaan. Suodaan heille rauha miettiä asiaan ratkaisua.

Kauppasopimuksen Arwo-Kivitalojen kanssa solmimme elokuussa 2009. Samainen elokuu oli myös toisella tapaa merkityksellinen kuukausi. Viikko sopimuksen allekirjoituksen jälkeen meille syntyi ihana poika. Iltatähdestä on hurjasti iloa koko perheelle.


Mukula silloin, kun meille selvisi, että sopimus puretaan.

Tässä tarinassa riittää myös ironiaa. Jouduimme purkamaan sopimuksen huhtikuussa Arwo-Kivitalojen aloitteesta, kun meille selvisi, että urakkaporukalla ei ole aikomustakaan palata työmaallemme. Sopimuksen purkamispäivänä Arwo-Kivitalot ehdotti meitä referenssiksi:

"Voinko / kannattaako minun käyttää Teitä referenssinä esim. näin Espoo Petri ja Kirsi p 040-123456 ?"

Vastasimme silloin kieltävästi. Viime viikolla tulimme toisiin ajatuksiin. Tämä blogi toimikoon referenssinä.

Olemme saaneet pari rakentavaa kommenttia, jotka olen ollut pakotettu moderoimaan pois, koska nämä tekstit ovat mielestäni sisältäneet henkilökohtaisuuksia, joista voin joutua vastuuseen. Joten, jos jonkun kommenttia ei ole julkaistu, kannattaa yrittää uudestaan. Olemme myös päivisin töissä, joten ei kannata huolestua, jos kommentti ei ihan heti ilmaannu palstalle.


Käykää lukemassa tämä. http://keskustelu.suomi24.fi/node/9781019

Meitä ei teksti huoleta yhtään, koska olemme Arwo-Kivitalojen mainitsemaan vastineeseen tutustuneet.

Arwo-Kivitalojen väite siitä, että olisimme moderoineet pois "Arwo-Kivitalossa asuvien" kommentteja pitää paikkansa. Näitä kommentteja oli tasan kaksi ja samaiset tyytyväiset Arwo-Kivitalossa asuvat lähettivät ne myös tänne. Poistetut viestit ovat Anonyymin kommentti 5.4. klo. 21.59 ja Juhon kommentti 5.4. klo. 22.20.

On varmasti mahdollista, että on onnellisia Arwo-Kivitaloissa asuvia. Nämä ihmiset ovat todennäköisesti ostaneet harkot Arwo-Kivitaloilta ja laittaneet ne itse paikalleen. Näin minunkin piti tehdä, mutta ajattelimme nopeuttaa talonrakennushankkeen läpivientiä parilla kuukaudella ja päädyin ottamaan heiltä harkkojen lisäksi myös urakan. Iso virhe!

tiistai 5. huhtikuuta 2011

Kiitos tuesta

Blogin suosio on saavuttanut muutamassa päivässä uskomattomat mittasuhteet. Emme olisi ikinä uskoneet, että ihmisiä kiinnostaa talonrakennus tässä määrin. Tuen määrä on ollut huikeaa. Kiitos - se auttaa ja antaa uskoa tulevaan.

Moni varmasti epäilee, että mikä on totta ja mikä meidän keksimää. Tiedoksi - emme ole laittaneet tänne mitään materiaalia, emmekä tule laittamaan, mitä emme pysty sähköpostien , valokuvien tai nauhoitettujen puheluiden avulla pitävästi todistamaan. Puheluita oli pakko alkaa nauhoittamaan, kun tajusimme, että homma lähtee lapasesta ja iso osa keskusteluista käydään puhelimessa.

Sitten asiaan. Tänään hanke nytkähti eteenpäin. Kaupungin määräämän lisätutkimuksen tekijä sai korjaussuunnitelman hyväksytettyä rakennusvalvonnassa. Sen mukaan kaikkiin kellarin ulkoseiniin tultaisiin muuraamaan uusi kantava sisäseinä 150 mm harkolla seinän sisäpuolelle. Väliin jätettäisiin pieni tuuletusrako. Tämä pienentäisi kellarin kokoa 7-8 neliötä. Ts. suihkuhuoneen ja saunan verran. Tuollekin on pakko laskea joku hinta.

Olemassa olevia anturoita pitäisi leventää ja muutenkin vahvistaa 28 m matkalta. Lisäksi uusia anturoita pitäisi valaa noin 12 m, jonka päälle rakennetaan samasta 150 mm harkosta väliseinää tukemaan maanpaineseinää. Portaat kellarista yläkertaan oli piirretty ulkoseinän viereen. Nyt on vielä selvitettävä, onko porrasaukon mitoitus ontelolaatassa sellainen, että portaat saadaan tehtyä määräysten mukaisesti.

Seuraavaksi onkin edessä arvionti siitä, kumpi tulee halvemmaksi - kellarin korjaaminen ja yläkerran uudelleen tekeminen vai talon purkaminen ja aloittaminen alusta.